Tekniken
Ett oorganiskt pigmentet överförs till det plana glaset, smälts sedan in och blir en integrerad del av glaset.
Tekniken gör att bilden får ett djup med skiftande och levande karaktär som förändras efter ljus och betraktningsvinkel. I och med de höga temperaturerna kan man också forma glaset på olika sätt, allt ifrån en böjning av glaset till reliefer eller till en oregelbunden yta. Glasets struktur och yta efter bränningsprocessen påminner om handblåst glas.
Underlaget som glaset bränns på går att variera, vilket leder till att varje glasbild kan bli unik. Pictoglas går att härda, skyddslaminera och bygga in i isolerglas.