Pictoglas för vem?
Pictoglas lämpar sig för användning inom arkitektur, design, konstglasindustri och andra områden där materialkänsla, kvalitet och beständighet värderas högt.